حاضرین در سایت

ما 19 مهمان آنلاین داریم
مفتول های برنج و لاتون برنج فنری و نرم

توزیع کننده انواع مفتولهای برنجی از سایز0.3 تا 3 میلی متر که به صورت قرقره وکلاف می باشد که در کارهای صنعتی،تزيینی، بدلیجات،قفس سازی ،گل سازی ،کارهای هنری و غیره .....مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع سیم جوش های برنج ونقره از سایز 1.5تا3 میلی متر که به صورت شاخه می باشد که برای کارهای جوشکاری مورد استفاده قرار می گیرد.

وارد کننده و توزیع کننده انواع لاتون های برنج نرم و فنری از سایز 0.05تا1 میلی متر که به صورت رول ودر عرض های مختلف می باشد که در کارهای تابلو سازی ،تزيینی،گل سازی،واشرسازی ،ساختمان سازی،صنعتی و صنایع دفاع مورد استفاده قرار می گیرد.

 
i