حاضرین در سایت

ما 3 مهمان آنلاین داریم
اهداف شرکت فولاد فنر

شرکت فولاد فنر در راستای مسئولیت های اجتماعی و ارتقاع نام کشور و شرکت در عرصه های ملی و بین المللی آرمان خود را درک صحیح، شناسایی دقیق و تامین نیازهای جامعه ، مشتریان و پرسنل و همچنین دست یابی به بالا ترین سطح از لحاظ کمی و کیفی قرار داد است.
در راستای دسترسی به آرمان فوق مدیریت شرکت سیاستهای ذیل را تدوین و اعلام می نماید:

- حفظ و ارتقاء کیفیت محصول و التزام علمی به استانداردهای بین المللی

- ارتقاء علمی و کاربردی مستمر کارکنان با محوریت آموزش

- افزایش بهروری خط تولید از طریق افزایش مهارت اپراتوری، دستگاهها و نگهداری از تجهیزات خط تولید یا بهرگیری از سیاستهای علمی

- ایجاد نگرش و تفکر سیستمی مدیریت استراتژیک و بلند مدت در کلیه سطوح سازمان

- کاهش هزینه های تولید به منظور سود آوری

ما معتقدیم زمانی آرمانهای شرکت محقق خواهد شد که پذیرش تغییرات و التزام عملی به اجرای دقیق سیستم ها و سیاست های اعلام شده را به عنوان یک نگرش و اصول اعتقادی در کلیه سطوح شرکت پذیرفته باشیم.

 
i